Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Kraśnickim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
EKO-KRAS Sp. z o.o. w Kraœśniku powstało 26 lutego 2010r. jako spółka wyodrębniona z Przedsiębiorstwa Drogowego i Oczyszczania Sp. z o.o. Spółka EKO-KRAS przejęła obszar obsługiwany przez poprzednie przedsiębiorstwo w zakresie: zimowego utrzymania ulic, wywozu odpadów stałych, płynnych, utrzymania terenów zieleni, mechanicznego oczyszczania ulic i placów, ręcznego oczyszczania chodników i placów. image W chwili obecnej obsługujemy około 15 tys. klientów indywidualnych oraz firm w zakresie oczyszczania i transportu odpadów. Z terenu , Miasta i Gminy Kraœnik, G. Dzierzkowice, G. Niedrzwica Duża, G. Urzędów, G. Zakrzówek, G. Wilkołaz, G. Szastarka, G. Dzwola, G. Godziszów, G. Chrzanów, Miasta Janowa Lubelskiego, G. Modliborzyce, G. Mełgiew, G. Fajsławice, G. Wojciechów, G. Borzechów, G. Strzyżewice, G. Izbica, G. Rudnik, G. Gorzków, G. Konopnica, G. Goœcieradów, G. Chodel, G. Bełżyce, G. Bychawa, G. Jastków, G. Poniatowa, G. Łaziska Posiadamy stosowne decyzje poszczególnych Urzędów Gmin i Miast umożliwiające nam wywóz odpadów komunalnych. ŒŚciśœle współpracujemy z firmami z branży recyklingu, dzięki czemu w znaczny sposób ograniczamy ilośœć odpadów kierowanych bezpoœrednio na wysypisko. EKO-KRAS posiada doœwiadczoną i kompetentną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz wykwalifikowanych pracowników. Dysponuje specjalistycznym sprzętem umożliwiającym wykonanie szerokiego asortymentu robót, oraz zapleczem warsztatów naprawczych, własnego sprzętu. Spółka EKO-KRAS gwarantuje œświadczenie usług terminowo i z należytą starannośœcią oraz dobrej jakośœci. ŚŒwiadczymy kompleksowe usługi odbioru i utylizacji odpadów: Odpady komunalne: Odpady pochodzące z gospodarstw domowych Odpady surowcowe zbierane selektywnie Odpady organiczne Odpady wielkogabarytowe Odpady z remontów Odpady inne: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Gruz i odpady budowlane Masy ziemne i skalne Nieczystośœci płynne: Œścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych Częstotliwośœć odbierania i wywozu odpadów zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów.